Željko Zorica | Perforacije — artists database
Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_001Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_002Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_003Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_004Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_005Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_023Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_024Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_025Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_026Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_035Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_036Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_037Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_038Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_039Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_040Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_086Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_087Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_088Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_089Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_090Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_091Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_092Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_093Otkrivanje-Spomen-Ploče_Der-Hochzeitgeist_094Rene Magrite in DubrovnikRene Magrite in Dubrovnikzorica28zorica27medo_na_trgu_bear_on_the_square_036medo_na_trgu_bear_on_the_square_214kroatisch_amerikanische_freundschaft_090kroatisch_amerikanische_freundschaft_101misa_za_jamesa_leeja_mass_for_jamess_lee_03misa_za_jamesa_leeja_mass_for_jamess_lee_02bembo_i_sunce_bembo_and_the_sun_47bembo_i_sunce_bembo_and_the_sun_22

Željko Zorica

2009 The Rehearsal of the Memorial Plaque Ceremony Remembering René Magritte’s Stay in Dubrovnik Proba otkrivanja spomen ploče povodom boravka Renea Magrittea u Dubrovniku (photos 1 and 2)

2009 Digitalization of Monumental Heritage and Its Commercial Exploitationa Digitalizacija spomeničke baštine i njena komercijalna eksploatacija (photos 3 and 4)

2010 Bear on The Square Medo na trgu (photos 5 and 6)

2010 Kroatische – Amerikanische Freundschaft (photos 7 and 8)

2010 Mass For James Lee Misa za Jamesa Leeja—Night of Performances Noć Performansa (photos 9 and 10)

2010 Bembo and the Sun Bembo i Sunce (photos 11 and 12)

2011 Otkrivanje spomen ploče / Der Hochzeitgeist — ein Lehrstück Memorial Plaque Ceremony


→The Rehearsal of the Memorial Plaque Ceremony Remembering René Magritte’s Stay in Dubrovnik Proba otkrivanja spomen ploče povodom boravka Renea Magrittea u Dubrovniku, 2009

Željko Zorica has been present in the Croatian cultural scene since 1976 and has worked within different artistic fields as a co-author of theater performances, a set designer, a puppeteer, a playwright, a graphic desginer, a writer and the founder of several theater companies. He has initiated and curated several important festivals and has won many awards for his work. René François Ghislain Magritte was a Belgian surrealist artist and painter. He is known for his bizzare, clever and fun paintings which he himself described as “sceneries which hide nothing, which challenge mystery and, really, when someone looks at my paintings, they ask themselves one question – What does it mean? It means nothing, because mystery means nothing”. The revealing of the memorial plaque “Magritte in Dubrovnik” will be done in memory of this globally known artist’s visit to Dubrovnik. Thus, marked toponims become another reason for tourists to visit.

Željko Zorica na hrvatskoj kulturnoj sceni aktivan je od 1976. i djeluje na različitim umjetničkim poljima: sudionik zajedničke proizvodnje predstava u kazališnoj grupi Kugla Glumište, scenograf, kreator lutaka, dramskih tekstova, grafički dizajner, pisac, te osnivač kazališnih grupa Ulješura, Kačinsky Trupa i Uplašene žirafe. Autor je stripova (serijal Mumije, Ed Killer Head, etc) te osnivač grupe ZZOT (1982) koja istražuje medij stripa i vizualnih umjetnosti. Napisao je knjige iz ciklusa Fantastični bestijarij Europe i brojne slikovnice. Pokretač je i organizator više značajnih inicijativa i festivala te umjetničke organizacije Studio Artless (2004) koja producira umjetnička događanja. Dobitnik je više nagrada u raznim umjetničkim disciplinama (dizajn, strip, scenografija, socijalne akcije). René François Ghislain Magritte bio je belgijski narealni umjetnik i slikar. Znan je po velikom broju bizarnih, pametnih i zabavnih slika koje je sam opisao ovim riječima: „Moje slike su vidljivi prizori koji ništa ne skrivaju; one izazivaju misteriju i, doista, kada netko gleda moje slike, postavi si jednostavno pitanje; „Što to znači?“ Ne znači ništa, jer ni misterija ne znači ništa, ona je nespoznatljiva“. Otkrivanje spomen ploče Magritte obilježit će posjet ovog poznatog svjetskog umjetnika Dubrovniku. Tako obilježeni toponimi postaju dodatnim razlogom posjeta turista.

→ Digitalization of Monumental Heritage and Its Commercial Exploitationa Digitalizacija spomeničke baštine i njena komercijalna eksploatacija, 2009

The work Digitalization of Monumental Heritage and Its Commercial Exploitation is part of an ongoing project, the beginning of which dates back to 1983 when Željko Zorica refers to the written materials of the PhD
scholar H. C. Zabludovsky for the first time. For a number of years he has tried to estimate the commercial value of monuments and memorial plaques which are usually owned by the cities in which they had been erected. H.C. Zabludovsky noticed that people rarely stop and read what is written on the memorial plaques, so he had the idea, which the author Željko Zorica is implementing, to propose a sort of rental of memorial plaques space. For this purpose a replacement of heavy stone or metal plaques is offered in the form of light monitors that will for a specific amount of time screen texts and visual material referring to the person or event that the plaque comemorates. The remaining time would have marketing value and could be divided according to commercial principles and the whole project would be managed from the central offices of the new corporation that would handle the whole business.

Rad Digitalizacija spomeničke baštine i njena komercijalna eksploatacija dio je veće cjeline čiji početak datira u 1983. godinu kada se prvi puta Željko Zorica poziva na radove i tekstove doktora H.C. Zabludovskog. Dugi niz godina pokušava sagledati komercijalnu vrijednost spomeničke plastike i spomen ploča koje su većinom u vlasništvu gradova na čijim su pročeljima zgrada podignute ili postavljene na trgovima. Kako je Zabludovsky primjetio, ljudi izrazito rijetko zastaju i čitaju što u stvari piše na spomen pločama. Pala mu je na um ideja čiji je Zorica sljedbenik, da se u dogovoru s nositeljima prava dogovori najam spomen ploča. U tu svrhu ponuđena je varijanta zamjene nezgrapnih i teških kamenih ili metalnih ploča laganim monitorima koji će određeno vrijeme emitirati tekstove ili slikovni materijal koji se odnosi na osobu ili događaj radi kojega je ploča podignuta. Ostatak marketinški iskoristivog vremena unutar 24 sata podijeliti će se po principima komercijalnog prostora. Cijeli projekt odvija se iz centra novonastale korporacije koja bi rukovodila cijelim poslom.

Bear on The Square Medo na trgu, 2010

Bear on square, the first part of the work “Still life” is a public action on the main square. Its goal is to question the individual’s sensibility on ecological problems. People can be photographed with the stuffed bear. A person that decides to be photographed with the bear will also hold a sign with a text. There are 10 different and direct messages to choose from and to express their opinion about the ecological issues. The photos will be used as a further motif in the work “Still life”.

Medo na Trgu je prvi dio rada Mrtva priroda te javna akcija koja se odvija na gradskom trgu i kojom se propituje senzibiliziranost pojedinca na ekološke probleme. Okupljenim znatiželjnicima nudi se mogućnost fotografiranja s prepariranim medvjedom. Njihova obveza je da u rukama drže odabranu tablu na kojoj je ispisan tekst. Osobi koja se odlučila za fotografiranje nudi se izbor od deset ispisanih tabli. Odabrani tekst na budućoj fotografiji biti će jasno razumljiv kao stav fotografirane osobe i korišten u razvoju rada Mrtva priroda.

Kroatische–Amerikanische Freundschaft, 2010

KroaTischAmerikanische Freundschaft is a partially edible installation that evokes several important events in the history of Croatian-American political relations. The work plays with the notion of the traditional Croatian cuisine (KroaTischCroatian table used for eating as well as for signing many relevant agreements, capitulations, secret documents, antifascist alliances, love letters, work papers, contracts…) and with the
political phrases of traditional friendship between two countries. Bon appétit!

KroaTischAmerikanische Freundschaft dijelom je jestiva instalacija koja evocira nekoliko važnih trenutaka iz povijesti hrvatsko-američkih odnosa. Ime instalacije sugerira igru riječi: tradicionalna hrvatska kuhinja (KroaTischhrvatski stol, ali i predmet / namještaj za kojim se u važnim povijesnim prilikama potpisuju sporazumi, kapitulacije, tajni dokumenti, pristupnice vojnim savezima, antifašističke alijanse, ljubavna pisma, radne dozvole, ugovori na prestižnom Columbia sveučilištu…) i političkom floskulom koja označava tradicionalno prijateljstvo dviju država (kao recimo Deutsch-Amerikanische Freundschaft). Dobar tek!

Mass For James Lee Misa za Jamesa Leeja, 2010—Night of Performances Noć Performansa

Željko Zorica has been present in the Croatian cultural scene since 1976 and has worked within different artistic fields as a co-author of theatre performances, set designer, puppeteer, dramatist, graphic designer, writer and the founder of several theatre companies. He has initiated and curated several important festivals and has won many awards for his work. On Thursday, September 2nd, on pages 14 and 15, the newspaper Jutarnji List published M.Hrupićs article about the hostage crisis in the Discovery Channel building. The attacker, James Lee, is killed, the hostages are freed. The text served as inspiration for the research that has shown Lee as a controversial person, committed to defending the Earth from its human inhabitants. Lee, as many preachers have done before, used television for expanding his ideas based on the works of Malthusa, Darwin and Al Gore, establishing relations between the fall of the stock market with the theories of Charles Ponzi, the creator of the pyramid of happiness. A Mass for James Lee is a mixture of texts, news, videos and public opinion about James Lee. The mass is a society we build and the world we live in.

Željko Zorica aktivan je na hrvatskoj umjetničkoj sceni od 1976. na raznim umjetničkim poljima: sudionik Kugla Glumišta, scenograf, kreator lutaka, dramskih tekstova, grafički dizajner, pisac te osnivač kazališnih grupa Ulješura, Kačinsky Trupa i Uplašene žirafe. Autor je stripova (serijal Mumije, Ed Killer Head itd.) te osnivač grupe ZZOT (1982.) koja istražuje medij stripa i vizualnih umjetnosti. Napisao je knjige iz serijala Fantastični bestijarij Europe i brojne slikovnice. Pokretač je i organizator više značajnih inicijativa i festivala te umjetničke organizacije Studio Artless (2004.) koja producira umjetnička događanja. Dobitnik je više nagrada u raznim umjetničkim disciplinama (dizajn, strip, scenografija, socijalne akcije). Jutarnji list od četvrtka 2. rujna 2010. na 14. i 15. stranici donosi tekst M.Hrupića o talačkoj krizi u zgradi Discovery Channela. Napadač James Lee je ubijen, a taoci oslobođeni. Oprema teksta i ton članka ponukali su Željka Zoricu na istraživanje. Pokazalo se kako je Lee kontroverzna osoba koja je pokušavala obraniti planet Zemlju od ljudi. Lee je zamislio iskoristiti medij televizije kako bi poput mnogih TV propovjednika širio svoje učenje temeljeno na knjigama Malthusa, Darwina i Ala Gorea, poigravao se povezujući propast burze s teorijama Charlesa Ponzija, tvorca piramide sreće. Misa za Jamesa Leeja je amalgam tekstova, vijesti, snimki i mišljenja o Jamesu Leeju. Misa je društvo koje gradimo i u kojem živimo.

Bembo and the Sun Bembo i Sunce

The solar theatre is a simple answer to the question of how to use solar energy. A simple iron construction with a photosensitive solar module that transforms the solar energy to electricity and collects in an accumulator. When the sun comes down the curtain comes up, and the actors bring the puppets to life under the lights of the theatre. Ideal for deserted islands and mountain tops.

Sunčevo kazalište jednostavan je primjer iskoristivosti energije Sunca. Na jednostavnu rastavljivu željeznu konstrukciju, obloženu vodootpornim šperpločama postavljen je fotonaponski solarni modul koji pomaže pretvaranju sunčeve energije u električnu. U kućici se nalazi razvodna kutija u kojoj je akumulator koji pohranjuje struju. Navečer kada Sunce zađe otvara se zavjesa i pod svjetlošću kazališne rasvjete glumci glume i animiraju lutke. Idealno za puste otoke i planinske visove.

→ Otkrivanje spomen ploče Der Hochzeitgeist — ein Lehrstück Memorial Plaque Ceremony

Još jedan stalni gost Perforacija, zagrebački multimedijalni umjetnik i društveni patolog s izrazitim osjećajem za finese Željko Zorica otkriva još jednu spomen-ploču i radi novi najbolji tulum na svijetu. Pored jela i pića, svjetina će se ponovno sjetiti jednog od likova izgubljenih u vremensko-povijesnom kontinuumu, lika toliko legendarnog da je u legendi i zarobljen, dr. Hansa Christiana Zabludovskog.

Another permanent guest at Perforations, the Zagreb multimedia artist and social pathologist who has has a strong feeling for finesse, Željko Zorica will unveil another memorial plaque, and host the new best party in the world. Apart from eating and drinking, the crowd will again be reminded a character lost in the time-history continuum, a character so iconic that he is even trapped in a legend: Dr. Hans Christian Zabludovsky. 

Under the motto ‘First comes the gorging, and then the moral’, in Oporovec Vineyard no. 16, on the 22nd of October, 2011, Željko Zorica will reveal the new plaque on the occasion of the sixtieth anniversary of the invention of bocce in Oporovec. This ceremonial act will honour Dr. H. C. Zabludovsky as the first thrower of a bocce ball, and as the first tenant of the grandmother Zora Filipec. Glorified and celebrated will be the values of everyday life. The project is the evocation of memorial celebrations for all those years under such slogans as ‘Individual Luck – Collective Success’, or Brecht’s ‘No one can instil a feeling of inferiority without your consent’, which is an interesting thought, in the western world, and best known as an Eleanor Roosevelt quote. 

With a series of attempts to ethnographically diagnose the events of all ‘those’ years in Croatia, the memorial event in the Oporovec Vineyards will offer live music, refreshments, and laughter, but also tears. The menu will be prepared according to the instructions of the head chef, Bertolt Brecht.

Pod motom ‘Prvo dolazi žderanje, a onda moral.’, u Oporovečkim vinogradima br.16, Željko Zorica će 22. listopada 2011. otkriti novu spomen ploču povodom šezdesete godišnjice začetka boćanja u Oporovcu. Tim svečanim činom odaje se priznanje dr. H. C. Zabludovskom kao prvom bacaču bulina i prvom podstanaru bake Zore Filipec. Veličaju se i slave vrijednosti svakodnevnog života. Projekt je to evokacije memorijalnih slavlja svih nekih godina koja su se odvijala pod raznim krilaticama tipa ‘Sreća pojedinca-Uspjeh kolektiva’ do Brechtove parole ‘Nitko vam ne može usaditi osjećaj manje vrijednosti bez vašeg pristanka’, što je zanimljiva misao, u zapadnom svijetu, poznatija kao citat Eleanor Roosevelt.

Slijedom pokušaja etnografskog dijagnosticiranja događanja iz svih ‘nekih’ godina u Hrvatskoj, na memorijalnom happeningu u Oporovečkim vinogradima služit će se živa glazba i zakuska, smijeh, ali i suze. Jelovnik je spravljen po uputama glavnog kuhara Bertolta Brechta.

Bruno Isaković

C64D6917

Janez Janša

Psi_13

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

sindikat-biciklista_35

BicPop & Sindikat biciklista

petra-sudjenje-umjetnosti07_281012-400x266

Tea Tupajić / Petra Zanki

Peggy-Kapian-balkan-dreaming_04

Peggy Kaplan

Betontanc-&-Umka.Lv-Show-your-face_05

Betontanc & Umka.Lv

Izlog_Shop-Window_01

Nataša Rajković & Bobo Jelčić

Matija-Ferlin-Sad-Sam-Lucky_09

Matija Ferlin

Is-Land_09

Dance Lab Collective

Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_05

Branko Potočan

Nafta_Oil_21

Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira