Dance Lab Collective | Perforacije — artists database
Is-Land_01Is-Land_02Is-Land_03Is-Land_04Is-Land_05Is-Land_06Is-Land_07-copyIs-Land_08-copyIs-Land_10-copyIs-Land_11-copyIs-Land_12Is-Land_13Is-Land_14Is-Land_15-copyIs-Land_16Is-Land_17Is-Land_18Is-Land_19-copy

Dance Lab Collective

Petra Hrašćanec Herceg, Saša Božić, Zdravka Ivandija, Danko Stjepanović, Nenad Sinkauz,  Josip Visković, Bruno Pocheron

2011 is- land

Što je važnije iskustvo ili znanje? Je li potrebno vidjeti rad, čak i plesni, ili se o njemu sve može i posredno saznati? Vrijedi li više osobna rekonstrukcija, pa makar i spajanjem iz različitih izvora prikupljenih dijelova, ili pak jedinstveni čin prisutnosti konkretnoj izvedbi? Ova i slična pitanja postavlja rad skupine autora, a prema konceptu Petre Hrašćanec Herceg naziva ‘is-land’. Riječ je o site specific komadu kojem je koreografija samo ishodište, dok tek tragovi i refleksije jednokratnog performansa postaju rad u svim njegovim multimedijalnim modifikacijama.

Koreografkinju je inspirirala posebnost otočića Taljurić, okrugle ravne ploče nevelikog promjera i bez vegetacije na rubu Kornatskog arhipelaga. Iznimnost ove arhitekture bez arhitekta i njezin usamljeni položaj čine njegovu eksploataciju nemogućom, i zato se u ovom radu ambijentalno izvedena koreografija prenosi slikom i tonom u galerijski ili kazališni kontekst. Ponovno sklopljeni, tragovi koreografije čine njezinu izvedbu ponovno mogućom. Kako su ti tragovi doprinos različitih umjetničkih osobnosti, i ovaj potvrđuje da nijedan čovjek nije ‘o-tok’.

Prije produkcijska platforma nego plesni ansambl, dance-lab collective prisutan je na hrvatskoj suvremenoplesnoj sceni već više od deset godina. Petra Hrašćanec Herceg članica je zagrebačkog Studija za suvremeni ples, a kao koreograf se javlja unazad nekoliko sezona s projektima koji plesu daju i druge dimenzije. Takav je i ‘is-land’, ostvaren uz pomoć cijelog tima suradnika, među kojima su istaknuti domaći i inozemni dramski, filmski, glazbeni i likovni umjetnici: Saša Božić, Zdravka Ivandija, Danko Stjepanović, Nenad Sinkauz,  Josip Visković, Bruno Pocheron.

Which is more important: experience or knowledge? Is it necessary to see a piece, even a dance piece, or is it possible to learn everything about it indirectly? Is personal reconstruction worth more, even when put together from different sources of collected parts, than the single act of presence at a specific performance? These and similar questions are raised in this group work by concept from Petra Hrašćanec Herceg, called is_land. It is a site-specific piece in which the choreography is only the beginning, as the traces and reflections of this one-time performance become the piece with all of her multimedia modifications. The choreographer was inspired by the uniqueness of the small island of Taljurić, a flat, round slab, small in diameter and without any vegetation, on the the edge of the Kornati archipelago. The uniqueness of this architecture without an architect, and its lonely position, makes its exploitation impossible, and therefore, in this piece, the ambient performed choreography is transferred by image and sound into the gallery or theatre context. Once re-assembled, the traces of choreography make her performance once again possible. These traces contribute to different artistic personalities, and this confirms that no man is an is_land. 

Previously a production platform, rather than a dance ensemble, dance-lab collective has been present on the Croatian contemporary dance scene for over ten years. Petra Hrašćanec Herceg is a member of the Zagreb Studio for Contemporary Dance, and has worked as a choreographer in the last few seasons with projects that give dance other dimensions. is_land is such a project, achieved with the help of a whole team of collaborators, including prominent local and international drama, film, music and visual artists: Saša Božić, Zdravka Ivandija, Danko Stjepanović, Nenad Sinkauz, Josip Visković, Bruno Pocheron.

Bruno Isaković

C64D6917

Janez Janša

Psi_13

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

sindikat-biciklista_35

BicPop & Sindikat biciklista

petra-sudjenje-umjetnosti07_281012-400x266

Tea Tupajić / Petra Zanki

Peggy-Kapian-balkan-dreaming_04

Peggy Kaplan

Betontanc-&-Umka.Lv-Show-your-face_05

Betontanc & Umka.Lv

Izlog_Shop-Window_01

Nataša Rajković & Bobo Jelčić

Matija-Ferlin-Sad-Sam-Lucky_09

Matija Ferlin

Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_05

Branko Potočan

Nafta_Oil_21

Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira

Preklet_naj_bo_izdajalec_svoje_domovine

Mladinsko Theater