Branko Potočan | Perforacije — artists database
Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_01Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_02Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_03Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_04Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_06Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_07Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_08Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_09Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_10Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_11-copyKroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_12Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_13Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_14Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_15Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_16

Branko Potočan

2011 Kroz oči dodira / Through the Eyes of a touch

Ako bi ples, po nekim tvrdnjama, trebao ukinuti svoju glazbu kako bi pokret ostao u fokusu a upravo njegov ritam i onaj primarni, možda bi trebalo razmisliti i o vizualnosti plesa. Gledajući oko sebe, slovenski koreograf Branko Potočan zaključio je kako je ples, kao i suvremena zbilja, previše opterećena pogledom i izgledom. Od svih ljudskih osjetila pogled je postao primarno, ponekad i jedino, ali sigurno odlučujuće oruđe za ‘usvajanje’ izvanjskog svijeta. Stoga je u projektu ‘Kroz oči dodira’ Potočan svoju pažnju usmjerio na dodir kao osjet koji na početku života otvara i, najvjerojatnije, na kraju i zatvara naša vrata percepcije. Za humanu interakciju potreban je Drugi, i osnovno pitanje ove koreografije je kako tog Drugoga vidjeti i osjetiti, te kako se signali pritom miješaju, poništavaju ili pojačavaju, te koliko se pritom ‘slika’ mijenja. Jer, nažalost, nešto možemo gledati ali ne smijemo dotaknuti dok s druge strane, mnogo toga što dotičemo – ne želimo (ni) vidjeti.

Brano Potočan plesačku karijeru je započeo u Plesnom Teatru Ljubljana a nastavio u kompaniji Wima Vandekeybusa Ultima Vez. Po povratku u Sloveniju, tad već ne samo izvođač nego i koreograf, osnovao je skupinu Fourklor, s kojom već sedamnaest godina uspješno nastupa u matičnoj državi, ali i cijeloj regiji. Iako nije uvijek i jedni autor Fourklorovih produkcija, i ta skupina i Potočan sam konstante su slovenskog suvremenog plesa.

If dance should, due to some theory or other, abolish music to let movement be the focus, with just its rhythm being primary, maybe it would be necessary to consider the visual aspect of dance. Looking around, Slovenian choreographer Branko Potočan concluded that dance, just like contemporary reality, is overly burdened with views and appearance. Of all the human senses, sight has become the primary, sometimes the only, and certainly a decisive tool for ‘acquiring’ the outside world. For this reason, in the project Through the Eyes of Touch,  Potočan focussed his attention on the sensation of touch that, at the beginning of life opens and, probably, at the end closes our door of perception. For human interaction the Other is required, and the basic question of this choreography is how to see and feel that Other, and how that can mix, cancel or enhance signals, and how much it changes the ‘picture’. Because, unfortunately, some things we can see but are not allowed to touch, while, on the other hand, much that we touch, we don’t want to see (at all). 

Branko Potočan’s dancing career started in Dance Theatre Ljubljana, and continued in Wim Vandekeybus’s company, Ultima Vez. After returning to Slovenia, already a choreographer even then, in addition to performing he founded the group Fourklor, with which he has been performing successfully for 17 years, in Slovenia and throughout the region. He is not the only author of Fourklor productions, Potočan and the group have been constants of Slovenian contemporary dance. 

Bruno Isaković

C64D6917

Janez Janša

Psi_13

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

sindikat-biciklista_35

BicPop & Sindikat biciklista

petra-sudjenje-umjetnosti07_281012-400x266

Tea Tupajić / Petra Zanki

Peggy-Kapian-balkan-dreaming_04

Peggy Kaplan

Betontanc-&-Umka.Lv-Show-your-face_05

Betontanc & Umka.Lv

Izlog_Shop-Window_01

Nataša Rajković & Bobo Jelčić

Matija-Ferlin-Sad-Sam-Lucky_09

Matija Ferlin

Is-Land_09

Dance Lab Collective

Nafta_Oil_21

Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira

Preklet_naj_bo_izdajalec_svoje_domovine

Mladinsko Theater