Bojan Đorđev / Stipe Kostanić | Perforacije — artists database
Psi_33Psi-(1)Psi-(2)

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

2012 Psi (prema tekstu Hervéa Guiberta Les chiens)  The Dogs (from the text by Hervé Guibert, Les Chiens)

Psi („Les chiens“) je kratak tekst Hervéa Guiberta nastao vrlo rano u njegovoj spisateljskoj karijeri (objavljen je 1982.), otvoreno seksualnog sadržaja, o kojem je autor govorio kao o svojoj „pornografskoj knjižici“. U njemu se izravnim riječima izražava ujedno senzualnost i nasilje, žudnja i okrutnost, priželjkivanje ljubavi i seksualna energija. Opsesija tijelima osnovna je tema teksta: autor koristi svaku tjelesnu kretnju, situaciju i fantaziju za razotkrivanje sebe. No u pripovjednom ključu ovdje nije samo on, nego tekstom kolaju i iskustva bliskih i voljenih bića koja je prisvojio. Pored „ja“ koje pripovijeda, ovu pluralnost tekstualne potke prepoznajemo kao lica u „ti“, „ona“, „gospodar“, „psi“. Namjena je pripovijedanja da od frustrirane žudnje stvori neku vrstu ceremonijala koji će omogućiti ostvarenje punoće erotskog doživljaja. Animalnost žudnje, iskazana u udvojenom sado-mazo odnosu, na kraju je sublimirana u vitalnosti zajedničkog hetero-homo seksualnog čina.

Predstava se gradi na vrlo jednostavnoj formi: iz čiste prisutnosti glumca Stipe Kostanića na pozornici. Preko nametljivog, privlačnog i neuhvatljivog postojanja tijela koje se kreće kroz fantomski svijet seksualno konotiranih trenutaka, u neodređenom vremenu, u atmosferi između prizora žudnje i ushićenja. Razvija se kao tjelesni performans o introspekciji duše.

Bojan Đorđev, rođen 1977. u Beogradu, kazališni je autor koji je aktivan jednako u institucionalnom kao i nezavisnom kazalištu. Suosnivač je i član uredničkog odbora kolektiva TkH (Teorija koja hoda). Njegov interes za kazalište i performans uključuje kolektivno autorstvo, rad s eksperimentalnim dramskim pismom i postdramsko kazalište.

Uz njega ovu predstavu potpisuje glumac Stipe Kostanić. Glumačku karijeru započeo je istovremenim ulogama u kazalištu, na televiziji i na radiju, te do sada glumio u kazalištima u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Nastupao je na više domaćih, europskih i svjetskih festivala, među kojima i na Queer Zagreb festivalu 2011. godine s Josephom.

The Dogs (Les Chiens) is a short text by Hervé Guibert that was created very early in his writing career, containing open sexual content, and referred to by the author as his ‘pornographic book’. In direct language the text alternates both sensuality and violence, desire and cruelty, the anticipation of love and sexual energy. An obsession with bodies is the basic theme of the text: the author uses every body movement, every situation and fantasy to reveal himself. But he is not the only one in the key narrative here; moving through the text are also the experiences of close and loved beings that he has appropriated. In addition to the “I” of the narrator, we recognise this plurality of textual weaving as the face of “you,” “her,” “master,” “dogs”. The intention of the narration is to create from frustrated desire some kind of ceremony that will enable the creation of an abundance of erotic experience. The animality of desire, expressed through the dual nature of a sado-masochistic relationship, is eventually sublimated to the vitality of the shared hetero-homo sexual act.

The performance is constructed in a very simple form: the simple presence of the actor, Stipe Kostanić, on the stage. Through the intrusive, attractive and elusive existence of the body moving through a phantom world of moments of sexual connotation, indefinitely, in the atmosphere between scenes of desire and delight, it develops as a physical performance about the introspection of the soul. 

Bojan Djordjev, born in 1977 in Belgrade, is a theatre auteur who is equally active in institutional and independent theatre. He is a co-founder and member of the editorial board of the TkH (Walking Theory) collective. His interest in theatre and performance includes collective authorship, working with experimental playwriting and post-drama theatre. With him in this performance is the actor Stipe Kostanić, who began his acting career with roles in theatre, on television and on the radio, and has so far performed in theatres in Croatia, Slovenia and Serbia, and appeared at several national, European and international festivals, including the Queer Zagreb Festival in 2011, with Joseph.

 

Bruno Isaković

C64D6917

Janez Janša

sindikat-biciklista_35

BicPop & Sindikat biciklista

petra-sudjenje-umjetnosti07_281012-400x266

Tea Tupajić / Petra Zanki

Peggy-Kapian-balkan-dreaming_04

Peggy Kaplan

Betontanc-&-Umka.Lv-Show-your-face_05

Betontanc & Umka.Lv

Izlog_Shop-Window_01

Nataša Rajković & Bobo Jelčić

Matija-Ferlin-Sad-Sam-Lucky_09

Matija Ferlin

Is-Land_09

Dance Lab Collective

Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_05

Branko Potočan

Nafta_Oil_21

Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira

Preklet_naj_bo_izdajalec_svoje_domovine

Mladinsko Theater