BicPop & Sindikat biciklista | Perforacije — artists database
sindikat-biciklista_01sindikat-biciklista_05sindikat-biciklista_10sindikat-biciklista_25sindikat-biciklista_30sindikat-biciklista_31sindikat-biciklista_33

BicPop & Sindikat biciklista

2012 Bicycle Pop-Syndicate

Ekipa iz Biciklopopravljaone neće vam popraviti bicikl. Još bolje, naučit će vas da ga sami popravite, uputiti vas u znanja koja su vam potrebna da shvatite što muči vašeg ljubimca i kako da mu pomognete.

Automobilski biciklistički parking: na jedno mjesto za automobile stane 10-20 bicikala. Usprkos tome u našim gradovima se i dalje prvenstveno grade parkirališta za automobile, a na bicikle se ne misli. Stoga se događa da se biciklom mora kružiti u potrazi za parkingom. Kad bi se samo 1% tih parkirnih mjesta prenamijenio u biciklističke parkinge, u Zagrebu (i ostalim gradovima) problema s parkiranjem bicikala više ne bi bilo. Ovom instalacijom želi se zorno pokazati kako se prostor može pametnije iskoristitiako počnemo smjenjivati trenutačnu AUTOkraciju.

“Ako ne mogu plesati, ne želim biti dio vaše revolucije,” rekla je Emma Goldman. Da bi nam se Emma pridružila u promjeni prometne paradigme, važno je da se može plesati. Biciklistički razglas služi upravo tome – da prosvjedi i akcije budu zabavne, da se ljudi na biciklima ljuljaju u ritmovima, da se zorno pokaže kako je zajedničko bicikliranje zabavnije od solo vožnje u automobilu. Osim toga, biciklistički razglas može služiti za moderno, ekološko oglašavanje akcija i podizanje razine vidljivosti raznih organizacija civilnog društva.

Sindikat biciklista je nevladina udruga čiji je primarni cilj afirmirati pedaliranje kao zdrav, ekološki i brz način prijevoza, štiteći prava biciklista, promovirajući biciklizam i borbu za unapređenje biciklističke infrastrukture. Premda je bicikl jednostavno i sigurno prijevozno sredstvo, žele ga učiniti još privlačnijim širokim masama, a naše gradove transformirati kako bi prilikom kretanja gradom dominirali pješaci, biciklisti i javni prijevoz – i time ti gradovi postali zdravima, ugodnima, čistima i sigurnima.

Biciklopopravljaona funkcionira na volonterskoj bazi, a svrha joj je pružiti svima zainteresiranima prostor, alate i savjete koji bi im omogućili da sami poprave svoj bicikl. Također, u Biciklopopravljaoni svi koji dođu imaju na raspolaganju pomoć volontera koji će im pomoći u rješavanju kvarova koje ne znaju otkloniti sami. Korištenje Biciklopopravljaone je besplatno za sve no korisnici moraju sami kupiti sve dijelove koje na njihovom biciklu treba zamijeniti. Biciklopopravljaona se odvija svakog četvrtka u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb od 16-20h.

The team from the Bicycle Repair Workshop won’t repair your bicycle. They’ll do better: they’ll teach you how to fix it yourself, helping you learn what you need to know to understand what is troubling your baby, and how to help her.

Carparking4Bikes: in one car space, 10-20 bicycles can park. Despite this, in our cities, it is still car parks that are primarily built, and bicycles are ignored. Because of this, cyclists have started to cruise for parking spaces. If only 1% of the car spaces were re-allocated to bikes, in Zagreb (and in other cities), bicycle parking problems would cease to exist. This installation will clearly show how space could be better used, if we start to overturn the current AUTOcracy.

“If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution,” said Emma Goldman. If Emma were to join us in changing the paradigm of traffic, it would be important to be able to dance. The bicycle speaker system allows just that, adding fun to protests and actions, so that people on bikes can rock to the rhythms, and to show clearly how much more fun cycling together can be, compared to driving alone in a car. The bicycle speaker system can also be used for modern, eco-friendly advertising of actions, and to raise the visibility of different organisations of civil society.

The Bicyclist’s Syndicate is a non-government organisation whose primary aims are affirming pedalling as a healthy, environmentally friendly and fast mode of transport, protecting the rights of cyclists, promoting cycling, and fighting for the improvement of cycling infrastructure. A bike is an easy and safe means of transportation, and they would like to make it more appealing to the masses, and transform our cities to make movement around the city dominated by pedestrians, bicycles and public transport – thus making cities healthier, more comfortable, cleaner, and safer.

The Bicycle Repair Workshop functions on a volunteer basis, with the aim of giving all who are interested the space, tools and advice they need to repair their own bicycle. All who come to the workshop have access to the volunteers, who will help solve problems that they don’t know how to fix by themselves. The Bike Repair Workshop is free, but participants must buy any parts that need to be replaced themselves. The Workshop happens every Thursday at Zelena Akcija, Frankopanska 1, Zagreb, from 4-8pm

Bruno Isaković

C64D6917

Janez Janša

Psi_13

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

petra-sudjenje-umjetnosti07_281012-400x266

Tea Tupajić / Petra Zanki

Peggy-Kapian-balkan-dreaming_04

Peggy Kaplan

Betontanc-&-Umka.Lv-Show-your-face_05

Betontanc & Umka.Lv

Izlog_Shop-Window_01

Nataša Rajković & Bobo Jelčić

Matija-Ferlin-Sad-Sam-Lucky_09

Matija Ferlin

Is-Land_09

Dance Lab Collective

Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_05

Branko Potočan

Nafta_Oil_21

Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira

Preklet_naj_bo_izdajalec_svoje_domovine

Mladinsko Theater