Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira | Perforacije — artists database
Nafta_Oil_01Nafta_Oil_02Nafta_Oil_03Nafta_Oil_04Nafta_Oil_06Nafta_Oil_07Nafta_Oil_08Nafta_Oil_09Nafta_Oil_10Nafta_Oil_11Nafta_Oil_12Nafta_Oil_13Nafta_Oil_14Nafta_Oil_15Nafta_Oil_16Nafta_Oil_17Nafta_Oil_19

Ana Catarina Vieira & Angelo Madureira

2011 Nafta / Oil

In times of economic crisis such as this, in which the brokers in human destiny and votes, while the sentries of catastrophe predict that not even a double dip can help the world,  ‘economy’ is the second most important ‘it’ word. The first is, of course, ‘oil’. It is a global issue and this performance, a co-production from Perforations and the organization Drugo More from Rijeka, deserves that attractive name. This project from Brazilian choreographers Ana Catarina Vieira and Angela Madureira is based on historical references, such as the already forgotten story of the Rijeka refinery, through which they deal with issues of economy and ecology, at the crossroads of which sometimes stands basic survival. Immersion in this context, on which this co-production insists, links experienced Brazilian artists with a group of five contemporary dancers from Rijeka. As, despite Rijeka’s quite lively – at least  for this country – cultural scene, contemporary dance is rarely, or never, on offer. This collaboration is a great opportunity that benefits everyone, so the economies of knowledge and of dance can demonstrate power over an economy of transition. With this, the double dip of Drugo More and Perforations will show that fossils as a driving fuel still need to have — an alternative.

Ana Catarina Vieira and Angelo Madureira are Brazilian dancer-choreographers whose collaboration has lasted more than a decade. The proof of their success and efficiency is thirteen productions, of which some have received numerous awards, both in Latin America and Europe. The guarantee of the quality of this exceptional duo lies in the blend of classical ballet and modern techniques, which supplements their auteur and educational profile.

U vrijeme ekonomskih kriza kao što je ova kojoj kraj vide samo mešetari ljudskim sudbinama i glasovima, dok dežurni katastrofičari prognoziraju svijetu ni dvostruko dno neće pomoći, ekonomija je druga po važnosti ‘ona riječ’. Prva je, naravno, još uvijek ali u sve većoj panici, nafta. Ona je svjetska tema, pa je i predstava koju u koprodukciji festivala Perforacije i riječke udruge Drugo more zaslužila tako zvučno ime. Riječ je o projektu brazilskih koreografa Ane Catarine Vieire i Angela Madureire temeljenog na povijesnim referencama, poput već pomalo zaboravljene priče o riječkoj rafineriji, preko kojih se bave temama ekonomije i ekologije, na razmeđi kojih stoji ponekad i puko preživljavanje. Uronjenost u kontekst, na čemu inzistira ova koprodukcija, povezuje iskusne brazilske umjetnike sa skupinom pet suvremenih plesača iz Rijeke. Kako je riječ o gradu koji unatoč svojoj, barem za domaće prilike, iznadprosječno vitalnoj kulturnoj matrici suvremenom plesu nudi malo ili ništa, ova suradnja je iznimna prilika da svi profitiraju, kako bi ekonomije znanja i ekonomije plesa na način kako to najbolje znaju demonstrirale silu nad ekonomijom tranzicije. Dvostruko dno Drugog mora i Perforacija pokazat će, stoga, da fosili kao pokretačko gorivo ipak moraju imati i — alternativu.

Ana Catarina Vieira i Angelo Madureira brazilski su plesačko-koreografski par čija suradnja traje više od desetljeća.
O njezinoj uspješnosti i učinkovitosti svjedoči trinaest produkcija, od kojih su pojedine ovjenčane i brojnim nagradama, kako latinoameričkim tako i europskim. Jamac kvalitete ovog izuzetnog dua leži i u isprepletenosti klasičnog baleta i suvremenih tehnika, što upotpunjuje njihov i autorski i pedagoški profil.

Bruno Isaković

C64D6917

Janez Janša

Psi_13

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

sindikat-biciklista_35

BicPop & Sindikat biciklista

petra-sudjenje-umjetnosti07_281012-400x266

Tea Tupajić / Petra Zanki

Peggy-Kapian-balkan-dreaming_04

Peggy Kaplan

Betontanc-&-Umka.Lv-Show-your-face_05

Betontanc & Umka.Lv

Izlog_Shop-Window_01

Nataša Rajković & Bobo Jelčić

Matija-Ferlin-Sad-Sam-Lucky_09

Matija Ferlin

Is-Land_09

Dance Lab Collective

Kroz-oči-dodira_Through-the-eyes-of-touch_05

Branko Potočan

Preklet_naj_bo_izdajalec_svoje_domovine

Mladinsko Theater